Thế giới Digital Marketing luôn có đầy đủ các thuật ngữ tiếp thị và từ viết tắt như: Traffic, Click, CPC,.. và vô số các thuật ngữ khác. Bạn cần phải biết nó như một ngôn ngữ để có thể giao tiếp trong công việc, gặp gỡ đối tác và để thuận tiện trong trao đổi công việc với đồng nghiệp