team_04

Copywriter/Content Creator

Department: tmkhang.work
Biography:

Vui vẻ hoà đồng, có khả năng viết lách. Có định hướng theo đuổi lĩnh vực content,..

đã xem bài viết