Học tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ, hiện nay khi Tiếng Anh dần trở nên phổ biến thì việc biết thêm một ngoại ngữ khác (Hàn/Nhật/Trung…) sẽ là một lợi thế trong tương lai

Biết cách viết CV – Portfolio – Thư ứng tuyển và Sở hữu tài khoản trên các nền tảng tìm việc trực tuyến